TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN MEDENİ KANUN

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Medeni Kanun’u konuşuyoruz.

Tüm kadınları bekliyoruz.

????️ 19 Şubat Pazartesi
⏰ 20.00
???? Zoom

Bizimle İletişime Geç

Yeşil Sol Parti
web sayfasına hoş geldiniz.
Yeşil Sol Parti'ye destek olmak amacıyla bağışta bulunmak için:
Yeşil Sol Parti
Ziraaat Bankası Mithatpaşa Şb.
Hesap No: 97802160 5001
İban No: TR89 0001 0012 6297 8021 6050 01