1 MAYISTA MEYDANLARDA BULUŞUYORUZ!

Taşeron, güvencesiz çalışan, iş cinayetlerine kurban edilenler için,
Yaşam ve çalışma hakkı hukuksuzca ellerinden alınan KHK’lılar için,
Patriarkal düzenin cinsiyete dayalı eşit ücret hakkından mahrum bıraktığı kadınlar için
Ekokırım kurbanı çiftçiler, madenciler, köylüler için,
Çocukların işçileştirilmemesi, kaçak çalıştırılarak sömürülmemesi için,
Göçmen ve mültecilerin kayıt dışı emek mücadelesi için,
Kâr uğruna ezilen, sömürülen, meslek hastalıklarına maruz kalan işçiler için,
İnsanı sermaye, insan emeğini, doğayı meta ve kaynak olarak gören kapitalizme karşı dayanışma için,
Gelir eşitsizliğiyle, işsizlikle, bölgesel eşitsizlikle mücadele için,
İşçi, emekçi ve ücretli çalışanların örgütlenme haklarını özgürce kullanması için,
Engelliler, emekliler, işsizler, ev içi emekçileri ve emeği görünmez kılınan, gelirden mahrum edilen herkes için,
1 MAYISTA MEYDANLARDA BULUŞUYORUZ!

Bizimle İletişime Geç

Yeşil Sol Parti
web sayfasına hoş geldiniz.
Yeşil Sol Parti'ye destek olmak amacıyla bağışta bulunmak için:
Yeşil Sol Parti
Ziraaat Bankası Mithatpaşa Şb.
Hesap No: 97802160 5001
İban No: TR89 0001 0012 6297 8021 6050 01